این کلیپ ها بخشی از برنامه ی ما برای دوزبانه شدن کودک شماست.

گرسنه ای؟

ابراز گرسنگی به انگلیسی
مجموعه سوپر سیمپل super simple

یک موز - دو موز

آموزش اعداد به انگلیسی
مجموعه سوپر سیمپل super simple

آموزش رنگ ها 1

آموزش رنگ ها به انگلیسی
مجموعه سوپر سیمپل super simple

خوابیدی؟

مجموعه سوپر سیمپل super simple

سلام، حالت چطوره؟

سلام و احوالپرسی به انگلیسی
مجموعه سوپر سیمپل super simple

صبح بخیر آقا خروسه!

مجموعه سوپر سیمپل super simple

بریم بیرون قدم بزنیم

مجموعه سوپر سیمپل super simple

اگه خوشحالی...

مجموعه سوپر سیمپل super simple

بزن بریم باغ وحش

آموزش حیوانات به انگلیسی
مجموعه سوپر سیمپل super simple

ناستیا و بابایی قسمت 1

ماجراهای ناستیا و پدرش Nastya and her dad

کفش هاتو بپوش

پوشیدن به انگلیسی
مجموعه سوپر سیمپل super simple

اسم من ... است

آموزش گفتن اسم خود به انگلیسی
مجموعه سوپرسیمپل super simple

بریم ساحل

مجموعه سوپر جوجو super jojo

آموزش چراغ راهنمایی به انگلیسی

مجموعه سوپر سیمپل super simple

من می تونم...

مجموعه کارتون های سوپر سیمپل super simple

بریم خونه جدید

مجموعه کارتون های سوپرجوجو super jojo

تاب بازی

مجموعه سوپرجوجو super jojo

بزن بریم خرید

مجموعه کارتون های سوپرجوجو super jojo

بپر بپر کنیم

مجموعه سوپرجوجو super jojo

شنا کنیم

مجموعه کارتون های سوپرجوجو super jojo

تکواندو

مجموعه سوپرجوجو super jojo

اون طرف کوه

مجموعه کارتون های سوپرجوجو super jojo

آموزش حروف الفبای انگلیسی

کارتون های سوپر سیمپل super simple

مامانی دوست دارم

مجموعه کارتون های سوپرجوجو super jojo

من می تونم...

مجموعه کارتون های سوپر سیمپل super simple

آموزش روزهای هفته به انگلیسی

مجموعه کارتون های سوپرجوجو super jojo

کارتون های بیشتر در دوره ارائه می شود

اگر آموزه ها مفید بود، امتیاز دهید😊
[کل: 2 میانگین: 3]