انیمیشن های ترجمه شده رایگان

این کلیپ ها بخشی از برنامه ی ما برای دوزبانه شدن کودک شماست. شرکت در دوره رایگان https://jahanteach.com/Learning_English_Free_Kids/Are-you-hangry.mp4 گرسنه ای؟ ابراز گرسنگی به انگلیسیمجموعه سوپر سیمپل super simple دانلود https://jahanteach.com/Learning_English_Free_Kids/1benana2benana.mp4…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد